Bestyrelsen pr. august 2015

Formand

 Pædagogisk konsulent

 Christel Plesner Drud Aagaard

 Store Selskærvej 2, 6560 Sommersted

 Tlf. 7450 4242/2298 7842

 Email: christelaagaard@gmail.com

 Valgt af støttekredsen 25. aug. 2012

 (jf. vedtægt § 4, gruppe A, lige år, for 2 år)

Valgperiode dec. 2014 - dec. 2016

Tidligere valgperiode: aug. 2012 - dec. 2014

Næstformand

Faglig konsulent

Bjarne Ingemansen

Vejlevej 7, 7000 Fredericia

Tlf.: 7592 8965/2688 0407/7227 7756

Arbejde: ing@krifa.dk

Email: ab.ing@mail.tele.dk

Valgt af pårørende til beboere 25. aug. 2012

(jf. vedtægt § 4, gruppe B, ulige år, for 2 år)

Valgperiode: aug. 2012 - dec. 2015

Tidl. valgperiode: nov. 2009 - dec. 2012

Menigt medlem

Lærer

Ann-Mari Munk Nielsen

Bakkevej 12

6560 Sommersted

Tlf.: 2225 7547/7660 8030

Email.: annmarimunk@gmail.com

Valgt af støttekredsen 7. sept. 2013

(jf. vedtægt § 4, gruppe A, lige år, for 2 år)

Valgperiode: jan. 2014 - dec. 2016

Menigt medlem

Pædagog

Morten Torvik Pedersen

Mosevangen 9, 6640 Lunderskov

Tlf. 7630 0066/2173 7300

Email: mortentorvikpedersen@hotmail.com

Udpeget af bestyrelsen 25. marts 2013

(jf. vedtægt § 4, gruppe D, for 1-2 år)

Valgperiode: dec. 2014 - dec. 2016

Tidligere valgperiode: marts 2013 - dec. 2014

Menigt medlem

Forretningschef for de grønlandske sømandshjem

Erik Ramballe Hansen

Rudevej 11

6000 Kolding

Tlf.: 3050 6976

E-mail: e_ramballe@hotmail.com

Udpeget af bestyrelsen for perioden: sep. 2015 - sep. 2016.

Medarbejderrepræsentant

Michael Hjort

Parcelvej 4

6580 Vamdrup

Telefon 26378919

Mail mihj@sydhjornet.dk