Nyheder fra Sydhjørnet

Se nyhedsarkiv

Nyhedsbrev

Så kommer Nyhedsbrevet fra juni også på hjemmesiden. Læs om hverdagen, Torben...

Velkommen på Sydhjørnet

Målgruppen for Sydhjørnet er mennesker med Aspergers Syndrom eller en anden beslægtet udviklingsforstyrrelse eller andre med brug for samme type støtte som disse. Det er et bofællesskab til 12 beboere med mulighed for at udvide med yderligere 6 lejligheder på et senere tidspunkt.

Bofællesskabet ligger i Vamdrup (15 km sydvest for Kolding Centrum) på en grund nær Vamdrup Station, Brugsen og Frisør. Bygningen stod færdig 1. Marts 2012.

Sydhjørnet er en selvejende institution med en bestyrelse på 5 personer. Både forældre og ressourcepersoner udenfor forældrekredsen er inddraget. Sydhjørnet har fået certificering til at drive friplejeboligvirksomhed og er tildelt statsstøtte og byggekvote til opførelse af 12 friplejeboliger. Nærmere oplysninger kan findes på www.tilbudsportalen.dk.

Sydhjørnets bagland finder vi i Kristelig Handikapforening og hos forældre og pårørende til en række potentielle beboere, som har ønsket at komme på en interesseliste. 

Video om Sydhjørnet